منوهای نصب در پنل مدیریت

مرکز آموزش مجازی دانش

استراتژی بازار

تعداد کل دانشجویان دوره3

دانشجویانی که در حال حاضر در این دوره شرکت کرده اند

شرکت در دوره19 ظرفیت باقیمانده
  • 1,500,000 ریال 1,000 ریال
  • 10 روز
  • 20 ظرفیت
  • گواهی پایان دوره

جستجو دوره

دوره های محبوب

دسته بندی دوره ها

نوشته های اخیر